Van Coronavirussen, waar diverse soorten van bestaan, kunnen mensen en dieren infecties aan de longen en luchtwegen krijgen.
Meestal zorgen deze virussen voor relatief milde klachten, zoals verkoudheid in de winter en vroege lente.

Sommige Coronavirussen kunnen ernstigere klachten veroorzaken. Voorbeelden zijn SARS en MERS. Het MERS virus komt vaak van dromedarissen. Het SARS virus komt waarschijnlijk voor onder vleermuizen en civetkatten.

Besmetting met het Coronavirus vindt van mens tot mens plaats via niezen en hoesten, daarnaast door lichamelijk contact maar ook door het aanraken van besmette voorwerpen.
Verder vindt er ook besmetting plaats van dier op mens.
Het is mogelijk dat het virus muteert en andere eigenschappen krijgt waardoor besmetting ook op andere manieren kan plaatsvinden. 

In China (de stad Wuhan) werden mensen sinds eind 2019 ziek van een nieuw soort Coronavirus. De gezondheidsorganisaties in China en de Wereldgezondheidsorganisatie bestrijden de uitbraak en brengen de situatie daar in kaart.
Een manier van bestrijding is het isoleren van mensen.

In hoeverre is bestrijden, indammen en afgrenzen een oplossing voor verspreiding van de huidige variant van het Coronavirus?

Als we buiten het bestaande denkconcept treden rijst de vraag hoe we, naast het virus te bestrijden, het immuunsysteem van mensen kunnen versterken waarbij ook kans is op genezing van de klachten.
Hoe kunnen we bevorderen dat mensen minder vatbaar zijn voor het virus of alleen een milde vorm van infectie doormaken, net als bij een griep?
Een interessante, integrale, visie is te lezen via onderstaande link.

https://www.linkedin.com/pulse/het-nieuwe-corona-virus-integraal-bekeken-oplossingen-van-zweeden/

Zoals bij alle virussen en andere gezondheidsaandoeningen, is het van groot belang ons immuunsysteem op orde te hebben, te houden en hiervoor te zorgen. Zo zijn we letterlijk en figuurlijk weerbaar.
Er zijn t.o.v. het Coronavirus vele middelen en manieren die hiervoor kunnen zorgen.
Wil je meer weten of een afspraak maken om je gezondheid te verbeteren?
Neem dan contact op!