Na een intensieve periode, sinds het besluit van de lockdown op 14 december, met veel overleg van diverse beroepsverenigingen met het Ministerie van VWS werd op 22-12 het besluit genomen dat de complementaire sector aan het werk mag blijven!

Dat betekent dat de praktijk gewoon open is.
En ik kan doen wat ik het allerliefste doe: mensen helpen!
En natuurlijk volgens alle richtlijnen en voorzorgsmaatregelen.

Een nieuw jaar ligt voor ons. Met weer hopelijk meer perspectief op alle levels.
Waarin gezondheid en de aandacht hiervoor van groot belang is.
En waar je zelf heel veel aan kan doen!
Met iedere hap en stap is de vraag: ben ik ziekte aan het creëren of juist gezondheid aan het bevorderen?
Wil je hierin professioneel en persoonlijk advies? Maak dan een afspraak.
Ik wens je heel graag een heel mooi, gezond, liefdevol en inspirerend 2021!

Het gewicht van een sneeuwvlok

“Zeg, hoeveel weegt een sneeuwvlok?’ vroeg een pimpelmees aan een wilde duif.
‘Minder dan niks’, gaf die ten antwoord.
‘Dan moet ik je een wonderbaarlijk verhaal vertellen’, zei de pimpelmees.
‘Ik zat op de tak van een den, dicht bij de stam, toen het begon te sneeuwen. Niet hevig, met stormgeweld, nee, als in een droom, zonder geluid of gewicht.
Daar ik niks beters te doen had, begon ik de sneeuwvlokken te tellen die op de twijgen en naalden van mijn tak vielen en daaraan bleven hangen.
Op de kop af drie miljoen zevenhonderd eenenveertig duizend negenhonderd eenenvijftig waren het er.
Toen de drie miljoen zevenhonderd eenenveertig duizend negenhonderd tweeënvijftigste vlok omlaag kwam – minder dan niks, zoals je zegt- brak de tak af.’
Daarop vloog de pimpelmees weg.
De duif, sinds de dagen van Noach gespecialiseerd in dit soort vragen, zei na enig nadenken bij zichzelf:
‘Misschien ontbreekt er nog maar een stem van een enkele mens om tot vrede in de wereld te komen.’ ♥♥♥

Afbeelding: Merel Morre